Vargjakten saknar riktlinjer

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Skyddsjakten på varg saknar helt riktlinnjer, det står klart sen regeringen valde att förlänga naturvårdsverkets tidsram för att ta fram nya riktlinjer till i juni, långt efter att skyddsjakten har inletts, det skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Rent konkret leder det till att olika länsstyrelser kan välja väldigt skilda tolkningar av de regler för skyddsjakt som finns.

– Vi har redan sett att olika länsstyrelser bedömer ett och samma ärende på motsatta sätt. Länsstyrelsen i Kronoberg, där trycket från jägarhåll var starkt, ville jaga vargtiken Kynna, medan länsstyrelsen i Skåne avstyrkte skyddsjakt. Med helt nya och ännu mer oklara regler ökar nu risken för att länsstyrelserna öppnar för påtryckningar från jägarhåll, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Miljö online2

Liknande artiklar