Avgaser farligare för foster än rökning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ny forskning visar att avgaser och maknära ozon ökar risken att barn föds tidigare än vecka 37. Testerna genomfördes i Stockholm – en stad med relativt små avgasutsläpp. Detta skriver SVT. Tillsammans kan ozonet och avgaserna påverka fostret mer än om den blivande mamman röker. Att risken för en för tidig födsel ökar av luftsmuts har tidigare studier visat i världens storstäder med svåra föroreningar från trafiken. Umeåforskarna säger nu att även det marknära ozonet är en fara för graviditeten. -Om man lägger ihop effekterna av att utsättas för höga avgashalter och mycket ozon är det till och med större effekt än av rökning. Det marknära ozonet kan störa utvecklingen av moderkakan och på så sätt påverka tiden för födseln. Senare i graviditeten kan trafikavgaserna vålla inflammation i luftvägarna hos mamman och påskynda förlossningen. För tidigt födda barn löper ökad risk för astma och andra luftvägsproblem. Utskrivning av astmamedicin är vanligare till dessa barn än till fullgångna.

Miljö online2

Liknande artiklar