IDAG: Protestlistor överlämnas till regeringen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag överlämnas 6 400 namnunderskrifter mot Förbifart Stockholm till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm har, tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening, Kollektivtrafikant Stockholm och Klimataktion samlat in namnen under hösten 2011.

”Klimatkrisen och att få konkreta lösningar syns till är mycket oroande”, säger Beatrice Sundberg från Stockholms Naturskyddsförening

Förbifarten har tidigare blivit kritiserad för att ge en fragmenterad bild av dess miljöpåverkan, riskerna förenade med transporterna av farligt gods samt hur det kommer att påverka det kollektiva resandet.

Foto: Fältbiologerna

Miljö online2

Liknande artiklar