Jordbrukets klimatpåverkan minskar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vi har tidigare rapporterat om att koldioxidutsläppen i Sverige ökar (läs här) men samtidigt så rapporterar Jordbruksverket att det svenska jordbrukets klimatpåverkan minskar.

Klimatpåverkan från svenskt jordbruk har sjunkit med 13 procent sedan 1990, säger Robert Paulsson på Jordbruksverkets klimatenhet.

Från Jordbruksverket

Jordbruket har effektiviserats, mjölkens klimatpåverkan har sjunkit under flera år och effektivare kväveanvändning är åtgärder som har bidragit till den positiva trenden. Dock ökar köttkonsumtionen i Sverige. Dessutom är det importerat kött som ökar, vilket inte är bra för klimatet.

Vi kanske skulle försöka oss på att äta lite mindre kött, Per Ankersjö? För klimatets skull åtminstone.

Miljö online2

Liknande artiklar