Mycket makt åt jägare i vargfrågan

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om att vargjakten saknar riktlinjer och fortsatt är under EU granskning nu visade det sig att jägare har mycket makt i vargfrågan.

De viltförvaltningsdelegationer som beslutar om hur många vargar eller björnar som ska finnas i ett visst län består av orepresentativt många jägare.Forskaren Simon Matti vid Luleå tekniska universitet har arbetat med en undersökning av delegationerna i tre län. Han har intervjuat delegationsrepresentanterna i de tre länen om deras åsikter. Delegationerna består av politiker och personer som representerar olika intresseområden. Det är framför allt politikerna som skaparen överrepresentation av jägare.

Av de femton politiker som ingår i de här treviltförvaltningsdelegationerna så är det nio stycken som ser sig själva som jägare, säger forskaren Simon Matti till Sveriges Radio.

Att en grupp till största delen bestående av jägare tar besluten kan helt klart varit en bidragen orsak till det stora antal vargar som får skjutas i år. Delar av den svenska jägarkåren har ju gjort sig kända för att vilja döda vargar.

Miljö online2

Liknande artiklar