Olja ger bränsle till Falklandskonflikten

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Spänningarna mellan Argentina och Storbritannien ökar igen trettio är efter Falklandskriget. Det är de stora oljereserver som väntas ligga i havet runt öarna som har gjort att den gamla konflikten om Falklandsöarna har blossat upp igen.

Sedan kriget som ägde rum april- juni 1982 som Storbritannien vann har Argentina fortsatt att officiellt betrakta Falklandsöarna som ligger 480 kilometer utanför Argentinas kust som en brittisk koloni på Argentinskt territorium. Konflikten har legat och pyrt under ytan men det är oljefyndigheterna som hittades 2010 som har väckt upp den på nytt. Totalt har fyra brittiska oljebolag meddelat att de har planer på att leta efter olja runt Falklandsöarna.

I slutet av förra året beslutade tullunionen Mercosurs som består av Argentina, Uruguay och Brasilien att porta fartyg som går under Falklandsöarnas flagga. Nu har även den regionala samarbetsorganisationen för vänsterregeringarna i Latinamerika och Karibien, Alba, beslutat att de kommer stå bakom Argentina i en konflikt om Falklandsöarna och att även de nu nekar fartyg från Falklandsöarna tillträde till ländernas hamnar. Hur konflikten utvecklar sig får vi se men risken är att spänningarna ökar om mer olja hittas.

Miljö online2

Liknande artiklar