SJ lägger ned sträckan Köpenhamn – Göteborg

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

SJ har under en längre tid kämpat med dålig lönsamhet på sträckan Malmö – Göteborg och de meddelar därför att de från och med den tionde april inte längre kommer att trafikera sträckan. Resenärerna hänvisas istället till andra alternativ och de som köpt årskort kan få dessa ersatta.

Även förlängningen till Köpenhamn drabbas och kommer att dras in samtidigt som övriga linjen. Det handlar om totalt 4-5 tåg dagligen varav alla utom ett är X2000-tåg.

Beslutet att lägga ned sträckan kan förmodas vara en effekt av att SJ:s vinst sjönk med över 90 % under 2011 och därför beslutade att de skulle spara in 400 miljoner per år. En stor anledning till vinstproblemen är de hårda vintrarna som försvårar för ett redan ansträngt järnvägsnät som är i stort behov av att byggas ut och upprustas. Trafikverket uppgav nyligen att det skulle krävas upp mot 40 miljarder för att bygga bort kapacitetsbrister i främst järnvägsnätet.

Miljö online2

Liknande artiklar