Svenskt stöd till miljardsubvention av ny smutsig kolkraft

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I Sydafrika byggs nu ett av världens största kolkraftverk, som kommer innebära nya utsläpp på 25 miljoner ton koldioxid, motsvarande halva Sveriges totala utsläppsmängd.

Byggandet finansieras med förmånliga lån från Världsbanken, med stöd av Sverige. Svenskt bistånd kanaliseras till projektet genom Världsbanken efter att Maud Olofsson (c) utlovat stöd när hon besökte Sydafrika under sin tid som energiminister. Sverige röstade även ja till det i organisationens styrelse, med hänvisning till att det enligt biståndsminister Gunilla Carlsson (m) är en ”rättvisefråga”. Att fattiga, barn och kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar, som därmed är en global rättvisefråga verkar dock inte vara något biståndsministern reflekterat över. USA däremot lade ner sin röst efter påtryckningar från miljörörelsen. I Sydafrika protesteras mot att projektet både innebär stor ekonomisk och ekologisk skuld. Även i Sverige hörs kritiska röster:

Det är märkligt att Sverige utåt ger bilden av att vara ett föregångsland när det gäller ny och ren energiteknik och samtidigt aktivt röstar för Medupi-kraftverket, säger Bodil Ceballos (mp)

Hoppet är dock inte ute. Världsbankens egen inspektionspanel kommer granska om projektet verkligen kommer minska fattigdomen och inte miljökonsekvenserna blir allt för stora.

Miljö online2

Liknande artiklar