Trafikverket: Krävs 40 miljarder

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag presenterade Trafikverket den kapacitetsutredning där de haft till uppdrag att kartlägga de flaskhalsar som finns i det svenska transportsystemet. Resultatet: det krävs upp mot 40 miljarder svenska kronor i olika typer av satsningar för att bygga bort kapacitetsbristerna i väg- och järnvägsnätet.

– Det är främst inom järnvägen som vi ser kapacitets- och effektivitetsbrister, men ekonomiska och administrativa styrmedel kan användas för att stötta och styra person- och godstrafiken mot en effektivare användning av transportsystemet, inom och mellan trafikslag, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i ett pressmeddelande, som också betonar vikten av drift och underhåll – vi ska vårda det vi har. Slutsatsen är att Trafikverket alltså tipsar om att regeringen ska avsätta omkring 40 miljarder kronor under ett antal år på väg och tåg. Även Supermiljöbloggen har ett tips: lägg ner projektet Förbifart Stockholm, så har ni genast 30 miljarder att gå på!

Miljö online2

Liknande artiklar