14 av 16 miljömål kommer inte uppfyllas

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Dagens styrmedel räcker endast till att uppfylla två av dagens sexton miljömål till 2020 enligt en ny rapport från Naturvårdsverket. Målen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö är de enda som med nuvarande insatser kan nås. Resultatet är en försämring från tidigare, då man har bedömt att endast nio av målen är svåra att nå.

Årets bedömning är striktare än tidigare år då möjligheten att nå miljömålen hade större tolkningsutrymme. Naturvårdsverket menar att många styrmedel finns på plats men att det helt enkelt går för långsamt.

– Miljösituationen går att påverka. Framgångsrika satsningar i miljöarbetet och beslut om nya miljöinsatser kommer att kunna återspeglas i mer positiva bedömningar, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Miljö online2

Liknande artiklar