Ett klick för skogen har en ny skog på gång

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ett klick för skogen har nu ett nytt avtal för att köpa upp Iglekärrs gammelskog. Stiftelsen Naturarvets initiativ ettklickforskogen.se har sedan starten 2004 köpt upp två skogar: Årrenjarka, Norrbotten 2005 (70 hektar) och Verleskogen i Ale kommun 2009 (82 hektar). 

Iglekärrs gammelskog (ca 70 ha) ligger i Ale kommun, Västra Götaland, och är en vacker blandskog med mycket tall, gran och ek men också många andra trädslag. De äldsta delarna av skogen är runt 150 år och skogen saknar helt spår av skogsbruk. Vid en inventering av skogen 2010 fann Naturskyddsföreningen 12 rödlistade arter, och totalt ca 40 olika signalarter som tyder på höga naturvärden i skogen.

(Från Ett klick för skogen)

Ett klick för skogen fungerar på så sätt att man kan klicka på deras sida en gång om dagen och då skänker deras sponsorer valfri summa för att köpa upp aktuell skog. Just Iglekärrsskogen kostar 7,50 kr per kvadratmeter.

Detta initiativ kan ses som ett bra alternativ till sänkta anslag till skogsskydd, trots det ska vi ju inte behöva förlita oss på privata initiativ. Vi har tidigare rapporterat om att de sänkta anslagen leder till att mer skyddsvärd skog huggs ner, Skog huggs ner på grund av för lite pengar.

Foto Mats Abrahamsson

Miljö online2

Liknande artiklar