Fiske tillåtet i naturreservat

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I många havsbaserade naturreservat, bildade för att skydda djurliv och natur, är det tillåtet att fiska. Trots att det största hotet mot havsmiljön just är överfiske.

SVT:s Sydnytt rapporterar att trots Skåne och Blekinge har 14 reservat, bildade med syftet att skydda havsmiljön, så tillåts fiske i 11 av dem:

”Det är länsstyrelserna som har makten att införa fiskestopp inom reservaten. Att det gjorts i så liten utsträckning förklaras med kunskapsbrist.

-Vi vet helt enkelt inte vilka områden som är bäst att skydda. Att införa fiskestopp är ett stort beslut och vi har också ett uppdrag att gynna det kustnära fisket, säger Paul Eric Jönsson.”

Paul Eric Jönsson, enhetschef på länsstyrelsen i Skåne, kanske borde ta till sig av vad vi på Supermiljöbloggen rapporterade om för ett tag sen: att just det kustnära fisket som han vill gynna redan är borta (Kustnära fisk har försvunnit i Skåne 2012-03-01). Och år 2010 skrev vi om Fiskeriverkets undersökning om att marint naturskydd ger dåligt skydd för fiskars lekområden.

Svt Sydnytt:

Miljö online2

Liknande artiklar