Insekter föredrar ekologiska jordbruk

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att ekologisk odling är bättre för miljön är ingen nyhet. Däremot har man nu kunnat bevisa att ekologisk odling har fler fördelar. Ny forskning från Lund visar att 42 procent av blommorna på ett ekologiskt brukat jordgubbsfält pollinerades, jämfört med endast 17 procent av de konventionellt odlade.

– Resultatet visar att pollinationstjänsten gynnas av ekologiska odlingsmetoder, vilket är en viktig faktor vid utvecklingen av ett hållbart jordbruk, säger Georg Andersson, doktorand i miljövetenskap, Lunds universitet.

Dagens intensiva jordbruk hotar ofta de naturliga miljöer som de pollinerande insekterna lever i och detta har på senaste utpekats som ett hot för ett hållbart jordbruk. Fram för mer ekologiskt, säger vi på SMB!

Miljö online2

Liknande artiklar