Kustnära fisk har försvunnit i Skåne

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I Skåne har fisken försvunnit från kusterna. En kartläggning som länsstyrelsen har gjort visar att det inte finns fisk på grundare vatten än 40 – 50 meter, vilket är anmärkningsvärt.

Tidigare har det kommit larmrapporter om att fisken har varit sjuk och sårig, nu är den helt borta. Men den finns därute, bara på djupare vatten, längre bort från kusterna.

– Det finns ingen fisk på grundare vatten är 40-50 meter. Det gäller inte bara torsk, utan även öring, tobis och ulk. Det är fisk som brukar finnas här, säger Johan Wagnström, länsstyrelsens fiskeridirektör.

(Från svt.se 2012-03-01)

Vad det beror på är ingen riktigt säker på, det kan ha att göra med övergödningen från det skånska jordbruket eller att strömmarna har ändrats. Men det är än så länge bara teorier. Man ska även börja mäta syrehalten i vattnet och förhoppningsvis komma fram till ett svar.

Svt Sydnytt:

Miljö online2

Liknande artiklar