OECD kräver kraftfull miljöpolitik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I OECDs nya rapport Environmental Outlook to 2050 menar organisationens experter att situationen är betydligt allvarligare än tidigare befarat och att en ambitiös miljöpolitik krävs för att bryta trenden.

OECD skriver att många länder har börjat införa politik för att minska föroreningar och utsläpp, att öka resurseffektivisering och skydda ekosystem. Men organisationen menar att dessa förbättringar har ätits upp och ”överväldigats” av den stora tillväxten i ekonomi och befolkning, det som brukar benämnas som rekyl-effekten. OECD slår fast att en stegvis förändring inte kommer vara tillräckligt. Vidare skriver OECD att utsikterna är mer alarmerande än vad man tidigare trodde och att omfattande handling är akut för att undvika stora kostnader. Precis som Stern-rapporten så menar denna rapport att priset för att inte agera är betydligt högre än kostnaderna för miljöåtgärderna. OECD bedömer att utan nya åtgärder kommer världen förbruka 80% mer energi år 2050 och att andelen fossilenergi uppskattningas till 85%. Även nyttjandet av jordbruksmark väntas öka stort, främst pga ökande köttkonsumtion. Detta leder till minskad biodiversitet, försvagade ekosystem och ökande klimatutsläpp. Till 2050 väntas utsläppen öka med 50%, vilket skulle leda till en växthusgaskoncentration av upp till 685 ppm och en genomsnittligt temperaturökning på 3 till 6 grader. OECD varnar för att även Cancún-överenskommelsen skulle uppfyllas till sin helhet så skulle inte två-gradersmålet uppnås. Det som i Cancún benämndes som the gigaton gap. Även om rapporten fokuserar mycket på klimatförändringarna, menar OECD att ett annat stort problem är det hårda trycket på sköra ekosystem. Man skriver att det finns övertygande vetenskapligt bevis för att ekosystemen har ”tipping points”, biofysiska barriärer, som om de bryts kan skada ekosystem bortom reparation. Ett stycke är värt att citera i sin helhet på engelska, från sidan 20 i Executive summary.
The combination of no new policies and continuing socio-economic trends constitutes this study’s ”Baseline” scenario. Under the Baseline, pressures on the environment from population growth and rising living standards will outpace progress in pollution abatement and resource efficiency. As a result, continued degradation and erosion of natural environment capital are expected to 2050 and beyond, with the risk of irreversible changes that could endanger two centuries of rising standards.
Tunga ord, som vi hoppas att regeringen lyssnar på.

Miljö online2

Liknande artiklar