Snart för sent att stoppa farlig global uppvärmning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

De kommande åren är kritiska om vi ska förhindra oåterkalleliga klimatförändringar som för många tusen år framöver försätter planeten i ett flera grader varmare läge än idag, det säger flera vetenskapsmän i Scientific American

Enligt de allra flesta modeller måste de globala utsläppen börja minska det här årtiondet om vi ska ha en möjlighet att klara det globalt uppsatta målet på max två graders uppvärmning. Ett problem som dock ofta glöms bort är de så kallade tröskeleffekterna. Delvis därför att de är så svåra att beräkna.

Flera forskare menar dock att om vi passerar en bit över tvågradersstrecket riskerar vi att uppvärmningen förstärker sig själv genom tröskeleffekter. Den mest oroande tröskeleffekten är den arktiska permafrosten som just nu smälter, och avger metangas, som är en raftig växthusgas. Ju varmare det blir, ju mer gas kommer permafrosten avge, som skyndar på uppvärmningen ytterligare, vilket riskerar att leda till flera graders extra uppvärmning. För att kunna börja minska utsläppen det här årtiondet skulle ett avtal behöva träda i kraft runt 2015. Tyvärr ser ett avtal ut att träda i kraft tidigast 2020, vilket alltså riskerar att vara för sent.

Miljö online2

Liknande artiklar