Värt att vänta – förnybart tar tid på sig

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I ett ständigt race mot den tickande klimatklockan ställer samhället om till en hållbar och förnybar framtid. Men det sker i förhållandevis långsam takt. 

Om målet är att klimatutsläppen ska ha halverats till år 2050 för att förhindra att temperaturen stiger med mer än 2 grader – börjar det bli bråttom.

En ny rapport beskriver att det kan ta längre tid än väntat att se klimateffekten av en omställning till förnybar elproduktion. Rapporten räknar med de utsläpp det blir av att bygga och framställa exempelvis vindkraftverk och solcellspaneler. Lägger man ner kolkraftverk och ersätter de med förnybara alternativ tar det enligt denna rapport ytterligare några år och vi kan då räkna med att vara runt ett decennium försenade med att ha halverat klimatutsläppen. Detta förutsatt att vi inte börjar använda oss av koldioxidlagring med CCS-teknik istället för att ersätta kolet helt ut eller ersätter kolet med naturgas. Med CCS-teknik och naturgas tar det cirka 500 år att halvera de nuvarande utsläppen enligt rapporten.

Men det finns en brist med denna rapport som vi ser – den tar inte upp biomassaenergi som ett alternativ, något som för exempelvis ett land som Sverige kommer spela en avgörande roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Hör om rapporten i SR-Klotet:

Lyssna: Långsam klimateffekt med förnyelsebar el

Miljö online2

Liknande artiklar