Båda sidor kritiska till regeringens rovdjursutredning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringens rovdjursutredning presenterade igår sitt slutbetänkande kring Sveriges rovdjurspolitik. Men redan i april förra året, presenterades det mest omdebatterade förslaget att Sverige bör ha 450 vargar. Båda sidor är dock kritiska till den siffran, naturskyddsföreningen menar att den är för låg, och jägarförbundet att den är för hög.

Utredaren Lars-Erik Liljelund menade att för att uppnå gynnsam bevarandestatus behövs minst 450 vargar i Sverige, men betonar också att det inte räcker att låta de nuvarande vargarna föröka sig, utan att nya gener måste föras in via utländska vargar. I nuläget finns strax över 200 vargar i Sverige. Siffran 450 får dock kritik ifrån båda sidor. Jägarförbundet skriver på sin hemsida att utredningen inte tagit hänsyn till de som ska bo och leva nära vargen, och att 150 vargar är ett mer rimligt mål.

Naturskyddsföreningen å sin sida menar snarare att 450 vargar är alldeles för lite och hänvisar till utredningens forskargrupp som slog fast att det behövs 700 vargar i Sverige om alla berörda länder ska ta ansvar i förhållande till landets storlek. Naturskyddsföreningen kritiserar också det faktum att Liljelund i uredningen föreslår att vi ska nå målet om 450 vargar först 2024, vilket de menar är på tok för sent.

Miljö online2

Liknande artiklar