Hatts svårlösta kärnkraftsekvation

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Med anledning av alliansregeringens beslut att inte explicit förbjuda subventioner till kärnkraft uttalar sig nu Anna-Karin Hatt (C), IT- och energiminister:

”Jag är väldigt nöjd med att vi på flera punkter nu har säkerställt att kärnkraften är en energikälla som får stå på egna ben, bära sina kostnader och ta större ansvar också för de risker som är förknippade med den energikällan”

Hatt är alltså nöjd över att regeringen endast delvis lyckats säkerställa att kärnkraften får stå på egna ben. Och istället för att kräva att kärnkraftsindustrin får stå för hela ansvaret vid olycka gläds Hatt över att bolagen nu behöver ta större ansvar än tidigare. Hur det rimmar med Centerpartiets krav för att delta i energiöverenskommelsen? Avgör själva.

Än märkligare blir det däremot när Hatt säger att kärnkraftsindustrin idag lever upp till kravet på att klara sig utan subventioner – vad betyder då hennes uttalande om att industrin nu tvingas ta större – alltså inte fullt – ansvar? Hon menar alltså dels att det idag inte finns några statliga subventioner till kärnkraft, dels att industrin nu kommer behöva ta större ansvar än tidigare. Kärnkraftsindustrin får idag inga subventioner men behöver inte ta fullt ansvar. Hur den ekvationen går ihop är oklart.

Miljö online2

Liknande artiklar