Ny rapport: Miljöförstöring oroar svensken mest av allt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nyheterna sköljer över oss med terrorattacker, högerextremism, krig och andra fasansfulla och oroande händelser. Det är däremot sällan miljö och klimatfrågan lyfts som en stor nyhet i traditionella medier. Trots den skeva rapporteringen finns det i dag inget som oroar svensken så mycket som just miljöförstöring, visar en ny enkätundersökning som SOM-institutet låtit genomföra. 

När det svenska SOM-institutet rangordnar de frågor som oroar oss svenskar mest kommer miljöförstöring, klimat och tillstånden i haven på plats 1 till 3. Längre ner på listan kommer frågor som terrorism, finanskriser, ökade klyftor, politisk extremism och militära konflikter.

Oron blir ännu högre bland unga. Det har nyligen rapporterats att sju av tio högstadieelever oroar sig för klimatförändringar och diagnosen ”klimatångest” har funnits sedan 2010.

Miljö online2

Liknande artiklar