Trålning förekommer i Natura 2000-områden

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det fortsätter att storma kring tillåtet fiske i naturreservat och Natura 2000-områden. Enligt en rapport som Greenpeace har genomfört så förekommer det trålning i fem län. Detta trots att naturreservat och Natura 2000-områden inrättas för att skydda känsliga ekosystem och djurliv.

De län det rör sig om är Gävleborg, Halland, Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland. Greenpeace har filmat ett unikt område i Skagerrak, Bratten, före och efter en trålning. Det rör som om stor destruktiv skada. 

Men ingen länsstyrelse förbjuder i dagsläget fiske i skyddade områden. Enligt naturvårdsdirektör Claes Svedlindh, länsstyrelsen i Östergötland, beror det på att det är fiskelagstiftningen som styr och inte miljöbalken (P4 Östergötland 2012-04-09).

Fisk försvinner, ekosystem förstörs och detta på grund av att fiske tillåts i naturreservat (vilket vi också rapporterade om 2012-03-20 Fiske tillåts i naturreservat). Greenpeace efterlyser hårdare tag från länsstyrelsernas sida, enligt deras artikel:

Miljöminister Lena Ek sa följande i riksdagen i december 2011: ”Om nya uppgifter visar att skyddet av de marina Natura 2000-områdena är bristfälligt, vill jag försäkra att regeringen har för avsikt att åtgärda dessa”.  

Nu måste Lena Ek agera. Det är helt oacceptabelt att länsstyrelserna blundar och struntar i sitt tillsynsansvar medan våra finaste marina miljöer mals ned av bottentrålar. Lena Ek måste omedelbart se till fisket stoppas och att länsstyrelserna börjar följa lagen.

Någonstans överlappar det alltså inte, vad krävs egentligen för att våra skyddade områden faktiskt ska vara skyddade?

Miljö online2

Liknande artiklar