Världens försäkringsbolag förbereder sig på klimatförändringarna – utom i USA

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I takt med att klimatförändringarna blir allt mer tydliga kommer också kostnaderna för att reparera skadorna att öka. Det innebär dåliga nyheter inte bara för de som drabbas utan också för försäkringsbolagen. I stora delar av världens förbereder sig därför försäkringsbolagen för ökade kostnader, men inte i USA. Slutsatsen att de amerikanska försäkringsbolagen inte agerar dras i en rapport från Ceres där de har granskat ett åttiotal amerikanska försäkringsbolag. Det visar sig att fastän majoriteten tror att de kan komma att påverkas av klimatförändringarna så har få bolag någon genomarbetad riskanalys eller strategi för att hantera de ökade kostnaderna. Inställningen står i kontrast till många europeiska försäkringsbolag som har uttalat sig om behovet av kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna av ekonomiska skäl. Förra året skrev exempelvis Munich Re att det ökande antalet naturkatastrofer i världen visade på klimatförändringarnas effekter. Till alternet.org säger Andreas Spiegel på försäkringsbolaget Swiss Re att de uppmanat sina amerikanska kollegor att vara mer aktiva i samhällsdebatten, för att driva fram ett säkerhetstänk och en omställning, men hittills har engagemanget varit svalt.  – Sektorn behöver tala med en röst i den här frågan, menar han.

Miljö online2

Liknande artiklar