Världens största solenergianläggning igång i Indien

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Delstaten Gujarat i Indien har nu kopplat på den nya jätteanläggningen.

 Den nya anläggningen är världens största fotovoltaik-anläggning (det som brukar kallas ”solceller”). Den tillkännagavs för 14 månader sedan och har kostat 2,3 miljarder dollar att bygga. Den är tre gånger större än den tidigare största anläggningen, som stod färdig i oktober 2011 och kan ge 200 MW elektricitet. Den nya anläggningen kan alltså producera 600 MW elektricitet, vilket motsvarar mellan 100 000-200 000 amerikanska hushåll. Eftersom hushåll i Indien generellt konsumerar mindre el än amerikanska, är det en stor mängd människor som kan komma att få sin el från anläggningen.Anläggningen må vara stor (20 km2, vilket motsvarar 10% av Stockholms stad), men får snart se sig slagen av en ännu större anläggning i Tunisien som planeras vara klar 2016. Den tunisiska anläggningen ska kunna producera 2 000 MW el, alltså mer än tre gånger så stor som den indiska. Ett tycks säkert: I framtiden kommer vi att använda solens energi ännu mer effektivt.

Miljö online2

Liknande artiklar