Svenskt bistånd gör fattiga fattigare

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

– Vi ber om er hjälp, vi har ingenting. Så säger Mari Fona, lokalboende i Sierra Leone som blivit drabbad av svenskt ”bistånd”. Statliga biståndsorganet Swedfund har investerat tiotals miljoner i ett företag som ska producera etanol i hennes hemtrakter. Resultatet? Vattenbrist och hunger för lokalbefolkningen. 

Den mark där Mari och de andra i byn tidigare odlade sin mat, har tagits över av företaget Addax bioenergy som planterat sockerrör där. På platsen där vi står fanns också nyss, ett stort vatten. Men företaget har fyllt igen vattendraget och sprider vattnet till sina fält istället. Sockerrören som de planterat ska bli biobränsle och säljas i Europa.

– Vi har inte ris att äta. Människor får gå och lägga sig hungriga, säger Maria Fona till Ekots reporter som har besökt byn. Ekot

I november förra året beslutade det statliga biståndsorganet Swedfund att satsa 90 miljoner kronor ur biståndsbudgeten i bioenergiföretaget Addax bioenergy i Sierra Leone. Men Ekot har granskat vad de svenska biståndspengarna används till. De fattiga jordbrukarna berättar om hur de övertalades att godkänna hyreskontrakt där företaget får rätt att ta över deras mark för 50 år framåt. I alla byar jag besöker vittnar man om samma sak.

– De lovade oss skolor och sjukhus. De lovade skapa jobb, bygga skolor, vägar och sjukhus åt oss om vi gav vår mark till dem. Vi blev lurade. Bönderna får bara 3 dollar och 20 cent om året, per acre land, en knapp halvhektar, i hyra av företaget.

Miljö online2

Liknande artiklar