Sverige har 13:e störst miljöpåverkan

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag släpptes WWF:s living planet report som vartannat år sammanfattar läget för planeten, och vilken miljöpåverkan alla världens länder har. I rapporten pekas Sverige bland annat ut som den 13:e största miljöboven, om alla levde som vi skulle det behövas 3 jordklot.

Rapportens slutsatser ser på många sätt om som de tidigare åren, Sverige ligger exempelvis kvar på samma placering som för två år sedan. Mätningarna görs genom att lägga ihop olika konsumtionsmönster och se hur mycket landareal som krävs för att upprätthålla den livsstilen. På jorden finns det strax under 14 miljarder hektar mark som mänskligheten kan använda, och vi är nu sju miljarder människor, vilket innebär att vi som mest kan använda 1,8 hektar per person, om vi inte ska ta från jordens reserver. Idag använder världen dock i genomsnitt 2,7 hektar per person, med andra ord gör vi varje år av med 50 % mer resurser än jorden kan återskapa.

Resultatet av den här överkonsumtionen är en mängd miljöproblem, rapporten konstaterar bland annat att det globala djurlivet har minskat med 30 % sen 1970. Värst har fallet varit i låginkomstländerna, men WWF konstaterar att det beror på de konsumtionsmönster som vi har i de rika länderna.

Miljö online2

Liknande artiklar