Farliga partiklar i Förbifart Stockholm

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

SvD rapporterar idag om tunneln som planeras vara en del av multimiljardprojektet Förbifart Stockholm riskerar att bli kraftigt förorenad. Bland annat rör det sig om PM10 som är ett samlingsnamn på partiklar som är under 10 mikrometer. Många av dem kan vara hälsoskadliga och kan nå farligt höga nivåer i förbifarten. Eftersom nivåerna väntas bli högre än på de befintliga vägarna måste Trafikverket nu utreda problemet för att finna åtgärder som kan minska partikel- och utsläppsnivåerna. Möjliga åtgärder inkluderar sänkt hastighet, bättre ventilation, dammbindning och betongbeläggning av vägbanan.

Utredningen kommer även att jämföra nivåerna med hur det hade sett ut om förbifarten inte byggts och hur resenärer i olika bilmodeller kommer att drabbas.

Rapporterna om höga utsläppsnivåer är bara den senaste av en rad bakslag som drabbat det omdiskuterade motorvägsprojektet.

Miljö online2

Liknande artiklar