Kostnaden för utsläppsrätter på rekordlåga nivåer.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Priset på utsläppsrätter inom EU har sjunkit den senaste tiden, och är nu nere 58 kronor per ton utsläppt koldioxid, det skriver Ekot.

EU:s handelssystem med utsläppsrätter är menat att stimulera industrin till utsläppsminskningar genom att sätta ett pris på koldioxidutsläppen som gör det lönsamt att minska sina utsläpp. Men problemet har länge varit att det har funnits ett överskott av utsläppsrätter som drivit ned priserna, och har priset för industrin på ett släppa ut ett ton koldioxid (som är den mängd en människa max borde släppa ut under ett år för att vara hållbar), sjunkit till 58 kronor. Siffran kan jämföras med Sveriges koldioxidskatt som ligger på 1060 kronor per ton koldioxid.

Risken finns att om problemen med de låga priserna på utsläpp inte åtgärdas så kommer hela systemet att sluta fungera, och möten sker nu på EU-nivå för att försöka åtgärda problemet. Tyvärr är alla inte intresserade av att höja priserna, en handfull länder har hittills blockerat försök till att minska antalet utsläppsrätter, och därmed driva upp priserna.

Miljö online2

Liknande artiklar