Grönlands is smälte – på fyra dagar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Under bara fyra dagar denna månad skedde en historiskt snabb smältning av en enorm yta av isen på Grönland. Det framgår av satellitbilder från NASA.

Den 12 juli i år hade 40 procent av ytan på Grönlands topp-is smält. Fyra dagar senare hade 97 procent smält. Detta visar data från tre oberoende satelliter som analyserats av NASA. Hastigheten på smältningen är större än vad som uppmätts under 30 års observationer med satellit.

Men fenomenet kan vara helt naturligt. Enligt NASA genomgår Grönland liknande typer av extremt snabb issmältning med ungefär 150 års mellanrum. Med hänvisning till att den förra stora smältningen skedde 1889 så ingår detta år i det mönstret.

Samtidigt höjer NASA ett varnande finger. Lora Koenig, en av de forskare som analyserat satellitbilderna säger: ”Om vi fortsätter att observera mer extrem smältning de närmsta åren så är det oroande.”

Miljö online2

Liknande artiklar