Japan gör massiv satsning på förnybart

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ett utkast till den japanska regeringens strategi för tillväxt visar en gigantisk satsning inom den gröna marknaden. Det rapporterar Reuters.

Dokumentet är generellt hållet och syftar till att skapa tillväxt i Japan. Men något som sticker ut är den stora satsningen som den japanska regeringen nu ser ut att göra inom den förnybara sektorn och på grön infrastruktur. Målet är att skapa en grön energimarknad värd mer än 4000 miljarder kronor senast år 2020. Detta ska man nå genom att främja förnybar energi och miljöbilar med avregleringar och subventioner.

Miljö online2

Liknande artiklar