Undersökning: Klimatskeptiker tenderar tro på konspirationsteorier

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Landade människan någonsin på månen? Var elfte september i själva verket ett attentat som genomfördes av USA:s regering? Var det Säpo som låg bakom Palmemordet? Är klimatförändringarna en bluff? En nyligen genomförd undersökning visar att de som svarar ja på den sista frågan om klimatförändringar också har lättare att tro på andra konspirationsteorier. 

Undersökningen genomfördes genom ett frågeformulär som postades på flera miljörelaterade bloggar. Frågorna handlade om klimat, politik, ekonomi och konspirationsteorier.

Resultatet är anmärkningsvärt. De som svarade att de trodde på en rad olika konspirationsteorier tenderade också att ifrågasätta det vetenskapliga konsensus som idag råder kring klimatförändringarna och dess orsaker.

Undersökningen konstaterar även att klimatskepticism är mer förekommande på den politiska högerkanten än dito på vänster, vilket man förklarar med att tron på den fria marknaden är vanligare på högerkanten.

Miljö online2

Liknande artiklar