FN uppmanar nationer att agera mot torka

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Torkan i bland annat USA, Indien och Afrika har lett till att FN uppmanar länder att agera för att minska vattenkonsumtionen. Den svåra torkan har bland annat resulterat i förlust på 45% av majsodlingen och 35% av sojaodlingen i USA, rapporterar Guardian.

Nu kallar FN till möte i Geneve i mars för att be nationerna att följa Australiens exempel genom att arbeta förebyggande till skillnad från att ha en reaktiv krisorienterad beredskap. En rapport har visat att torkan i USA kommer att leda till ökad inflation och stigande matpriser, vilket även påverkar den globala ekonomin.

Generalsekreteraren på The World Meteorological Organisation (WMO) Michael Jarraud varnar:

”Climate change is projected to increase the frequency, intensity, and duration of droughts, with impacts on many sectors, in particular food, water, health and energy,”

Klimatförändringar har bevisats slå hårdast mot de fattigaste och WMO-direktören Mannava V K Sivakumar understryker vikten av att nationerna bör erbjuda stöd till de mest utsatta bönderna.

Miljö online2

Liknande artiklar