Införsel av levande amerikansk hummer stoppas

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Amerikansk hummer har börjat dyka upp i de svenska vattnen. Anledningen tros vara att levande amerikansk hummer har importerats och sedan släppts ut – trots förbud mot detta. Därför har regeringen beslutat att stoppa all handel med levande humrar. Regeringen hoppas att beslutet ska kunna träda i kraft till nästa sommar, men det är osäkert, eftersom frågan måste behandlas i världshandelsorganisationen WTO och EU först.

Den amerikanska hummern räknas som en invasiv främmande art. Andra kända exempel på sådana arter är ”mördarsniglar” och mårdhundar. Problemet med utbredningen av dessa arter är att de kan bära med sig sjukdomar som kan slå hårt mot våra inhemska djur.

Miljö online2

Liknande artiklar