Alliansens nya motorväg – en smocka mot klimatmålen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.Trots massiv kritik mot den redan planerade Förbifart Stockholm väljer nu Alliansen att inleda nästa satsning på en stor bilväg –  Österleden. Nu kan Supermiljöbloggen avslöja att även detta projekt hotar de svenska klimatmålen.

Alliansens satsning på Förbifart Stockholm har mött hård kritik från forskare och myndigheter som menar att motorvägen är oförenlig med klimatmålen. Men trots att byggandet av denna motorväg inte ens har inletts så planerar man redan för nästa jättesatsning: En ny motorväg under Djurgården och Saltsjön öster om Stockholms innerstad. SMB kan nu rapportera att även denna motorväg har sågats att Trafikverket som menar att sträckningen är oförenlig med Sveriges egna klimatmål.

I Trafikverkets kapacitetsutredning från i våras går man igenom vilka infrastruktursatsningar som bör prioriteras om politiken ska gå i linje med klimatmålen (sid 207):

”De åtgärder som beskrivs i detta paket utgår från Trafikverkets tolkning av klimatmålen, som innebär att transporternas användning av fossila bränslen minskar med 80 procent till 2030

[…]

De åtgärder i paketen för storstad, godstransporter och persontransporter som har föreslagits på denna nivå genomförs. Dock genomförs inte de åtgärder som har föreslagits i storstadspaketet för att förbättra framkomligheten för personbil (och lastbil): Östlig förbindelse [dvs det som Alliansen idag föreslår, vår anteckning] samt kapacitetsförstärkningar på infartsleder i Stockholm” 

Logiken är tydlig: fler motorvägar innebär alltid ökad trafik och ökad trafik innebär ökade utsläpp. Därför rekommenderar Trafikverket i sitt ”klimatpaket” att den östra förbindelsen inte byggs.

Det verkar alltså som om alliansen ännu en gång beslutat sig för att strunta i myndigheternas rekommendationer när det gäller trafikpolitiken.

Miljö online2

Liknande artiklar