Arktis smälta is kunde täcka Kanada och Alaska

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Havsisen på Arktis har i år smält mer än någonsin tidigare. Nu visar beräkningar att den mängd is som smält är så stor att den skulle kunna täcka hela Kanada och Alaskas yta. Konsekvenserna för miljö och klimat, om trenden fortsätter, förväntas bli svåra. 

Mycket tyder på att issmältningen i Arktis har slutat för i år. Detta innebär att man nu kan konstatera rekordet i issmältning. Inte sedan 1979, då mätningarna startades, har isen varit så lite som just nu. Om trenden håller i sig så riskerar Arktis att vara helt isfritt om tio år

Den allt mer omfattande issmältningen kan få stora konsekvenser för miljö och klimat. För det första leder det till accelererande klimatförändringar. Detta beror på att is reflekterar solljus och när isen försvinner så absorberas solljuset istället av vattnet, vilket snabbar på den globala uppvärmningen. För det andra hotar issmältningen att frigöra både koldioxid och metan från smältande permafrost och från havsbotten.

Medan de flesta miljöorganisationer är oroade för utvecklingen i Arktis ser andra på med giriga blickar. Oljebolag ser smältningen som en möjlighet att borra upp ännu mer olja – det bränsle som i första hand har lett fram till smältningen.

Här är en video som grafiskt visar issmältningen i Arktis:

Miljö online2

Liknande artiklar