Centrum för miljö- & utvecklingsstudier i Uppsala hotas av nedläggning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Studenter i Uppsala påbörjat en namnunderskrift som är tänkt att förhindra nedskärningar på deras program och kurser i tvärvetenskaplig hållbarhetslära.

Centrum för miljö och utvecklingsstudier, CEMUS,  står inför budgetnedskärningar på hela 35 procent, vilken kan jämföras med nedskärningar på under fem procent för hela fakulteten. Ett beslut som enligt studenter på CEMUS görs av personer som vet för lite om Cemus verksamhet, uppdrag och framgångar.

CEMUS som i år firar 20 år är ett program som tillhandahåller tvärvetenskapliga kurser i hållbarhetsfrågor på både master och grundnivå. De är kända för sina mycket engagerande föreläsningar och ett högt elevdeltagande. Personalen arbetar redan bortom betalda timmar. Cemus bibliotek och program fungerar som en bas för många kurser och studenter, inte bara de som läser på just Cemus.

Här kan ni vara med och skriva under namnlistan.

Miljö online2

Liknande artiklar