En miljon dör av kemikalier – varje år

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kemikalier från industri och jordbruk bidrar till en miljon dödsfall varje år. Nu krävs akuta åtgärder för att motverka kemikaliers hot mot miljö och hälsa. Det visar rapporten Global Chemicals Outlook från FN:s miljöprogram, UNEP, som släpptes i veckan.

I takt med att utvecklingsländer i större utsträckning börjar använda kemikalier, ökar behovet av koordinerade insatser. FN:s rapport menar att kemikalier börjar ersätta mer traditionellt använda naturliga produkter för exempelvis färgning, lim och rengöring. Då regelverket för kemikalier i allmänhet är svagare i utvecklingsländer, har detta resulterat i skador och sjukdomar i storleksordningen hundratals miljarder dollar.

Rapporten föreslår vidare ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen: Samordning av kontrollinstanser, utökning av intressenter, kapacitetsutveckling i utvecklingsländer samt ökat fokus på prevention.

Miljö online2

Liknande artiklar