EU föreslår skärpt utsläppshandel

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Processen för att skärpa det dysfunktionella utsläppshandelssystemet är i full gång i EU. Nu föreslår kommissionen att plocka ut ett stort antal utsläppsrätter för att höja priset på utsläpp. Om förslaget kommer gå igenom är dock oklart. 

Precis som Supermiljöbloggen tidigare rapporterat har det visat sig svårt att få EU:s utsläppshandel att fungera. För låga ambitioner och den ekonomiska krisen har resulterat i att priset på att släppa ut koldioxid sjunkit och sjunkit, vilket får som konsekvens att det inte är lika lönsamt att investera i ny grön teknologi.

Nu rapporterar Point Carbon att EU-kommissionen vill göra ett ingrepp i handelssystemet för att priserna återigen ska börja gå uppåt. I en rapport som snart kommer att publiceras föreslår kommissionen att en stor mängd utsläppsrätter dras ut ur systemet och därmed minska det totala antalet utsläppsrätter. Detta skulle leda till en ökad efterfrågan och ett högre pris på koldioxid.

Just nu är det oklart om förslaget går igenom, och hur det i så fall kommer att se ut. Som vanligt försöker nämligen fossilberoende Polen att motverka. Dessutom ligger det andra förslag på bordet, bland annat ett om att dessa utsläppsrätter bara ska dras ut tillfälligt och sedan föras in i systemet igen (något som inte skulle få samma klimatnytta).

Det är lätt att dra slutsatsen att detta skulle kosta mer för näringslivet, som är de som i slutändan ska köpa utsläppsrätterna. Men detta stämmer inte, i alla fall inte i Sverige. Svensk industri har nämligen varit duktiga på att minska sina utsläpp. Därför har de kunnat spara utsläppsrätter, och om priset ökar kan de alltså tjäna storkovan vid en eventuell försäljning.

Miljö online2

Liknande artiklar