Vattenfalls dagbrott hotar Berlins dricksvatten

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vid Cottbus, ca 50 mil sydöst om Berlin, planerar Vattenfall att utvidga ett dagbrott för utvinning av brunkol. Något som har fått det lokala miljödepartementet att slå larm. Bygget läcker nämligen redan sulfat ut i folden Spree, varifrån Berlin får sitt dricksvatten.

Läckaget av sulfat, såväl som syra och järn, från dagbrott klassas av experter som ett svårkontrollerbart problem. Belastningen räknas med att öka i takt med nya dagsbrott byggs och idag finns ingen metod för att filtrera vattnet från ämnena. I Berlin kan detta leda till att gränsvärdena (idag 250 milligram per liter) för sulfat istället överskrids till slutet av 2015. För höga sulfatnivåer kan leda till illamående, diarré och kräkningar.

Läs gärna mer om Vattenfalls brunkolsbrytning här och här.

Miljö online2

Liknande artiklar