Ingen framgång på EU:s ministermöte

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Under gårdagen träffades EU:s miljöministrar för att bland annat diskutera EU:s gemensamma linje inför det kommande klimattoppmötet. Under mötet skedde inga framgångar i nyckelfrågor. Även Sverige får kritik för bristande ambition. 

En av de stora frågorna under gårdagens ministermöte handlade om vad EU vill göra med de överblivna utsläppsrätterna från Kyotoprotokollet. Som bekant är antalet utsläppsrätter allt för många för att kunna skapa en fungerande marknad och ett högt pris på att släppa ut koldioxid.

Nu när Kyotoprotokollet går över i sin nästa period är det många som tycker att utsläppsrätterna ska skrotas, och det var denna fråga som ministrarna skulle försöka komma överens om. Tyvärr blev resultatet av mötet urvattnat. Inget beslutades om utsläppsrätterna, och kritiken lät inte vänta på sig.

– Resultat dagens EU-miljörådsmöte: Inga framsteg om överskottet på utsläppsrätter (AAUs) och inget ordentligt tryck på finansministrarna, skriver Petter Lydén, Diakonias policychef i klimatfrågor på sin twitter.

Men även Sverige får kritik. Precis som Supermiljöbloggen tidigare rapporterat har Sverige numera lämnat sin gamla, mer progressiva linje i frågan.

– Det hade ju varit bra om vi kunde säga att Sverige kämpade men fick lägga sig för starkare krafter – istället valde Sverige ”mittenvägen, skriver Peter Lydén. 

Miljö online2

Liknande artiklar