Ministern lovar: Snart kan du få betalt för elen du producerar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Energiminister Anna-Karin Hatt lovar att lägga fram ett konkret förslag om nettodebitering av el under nästa år, det skriver Ny Teknik

Att du ska kunna få ersättning för den el som dina solpaneler eller din vindsnurra producerar och matar in i elnätet har varit ett förslag som många har velat genomföra länge. Men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad. Frågan har utretts två gånger av regeringen utan att någonting har hänt. Men nu lovar energiminister Anna-Karin Hatt att en tredje utredning ska leda till ett konkret förslag under nästa år. Ett sådant förslag borde gynna både enskilda konsumenter som vill satsa på förnybar el hemma, och sol och vindindustrin i helhet. Nu hoppas vi att Hatt håller vad hon lovar, så blir 2013 lite bättre än det hade varit annars!

Miljö online2

Liknande artiklar