Regeringen backar från progressiv linje i FN

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Frågan om hur man bör agera för att minska antalet överblivna utsläppsrätter inom FN:s handelssystem av utsläppsrätter är åter på agendan. Enligt ett protokoll som läckt till Supermiljöbloggen visar det sig nu att Sveriges regering ändrat sig i frågan – till det negativa.

Den första åtagandeperioden av Kyotoprotokollet närmar sig sitt slut och just nu förhandlas det om en förlängning av protokollet. En av de svåraste frågorna som måste lösas för att få till en förlängning handlar om överflödet av utsläppsrätter (AAU). Ska utsläppsrätterna föras över till nästa period eller skrotas? Om de förs över kommer klimatambitionerna att minska drastiskt.

Den svenska regeringen har tidigare drivit internt inom EU att EU:s alla utsläppsrätter bör skrotas. Nu vänder man alltså helt i frågan. I en text som regeringen lagt fram till miljö- och jordbruksutskottet i veckan skriver man bland annat såhär:

Överskottet bör hanteras så att sannolikheten att nå de långsiktiga målen inte minskar. Samtidigt anser regeringen att det är viktigt att incitament finns kvar för att länder ska vilja gå längre än sina åtaganden och att tilltron till ingångna överenskommelser bevaras. Frågan behöver sannolikt lösas för att EU ska kunna ratificera en ändring av protokollet som lägger fast en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet. Samtidigt noterar regeringen att de internationella förhandlingarna om fortsättningen på en ny period från och med 2013 dragit ut på tiden längre än väntat och frågan huruvida överföring av AAU:er från den första åtagandeperioden till den andra åtagandeperioden ska begränsas eller ej är olöst. Regeringen vill aktivt medverka till en konstruktiv lösning.

Man öppnar alltså upp för en linje där EU ska ha en mycket mer flexibel förhandlingsposition. Därmed backar man från sin tidigare progressiva linje i frågan. 

Miljö online2

Liknande artiklar