Avslöjar: Så vill kommissionen förbättra utsläppshandeln

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Supermiljöbloggen har flera gånger rapporterat om arbetet för att förbättra utsläppshandeln i EU. Nu kan vi, genom ett läckt dokument, avslöja hur EU-kommissionen vill göra systemet mer effektivt och klimatvänligt. 

Det är ingen hemlighet att EU:s utsläppshandel har fungerat dåligt. Priset på utsläpp har inte befunnit sig på en nivå som garanterar omställning till gröna investeringar. Därför har EU börjat se över hur priset på utsläppsrätterna kan bli högre. Om några dagar kommer också EU-kommissionen att lansera en rapport med en rad förbättringsförslag. Vi på Supermiljöbloggen kan redan nu redovisa vad som finns i rapporten, efter att vi fått tag på ett läckt dokument.

Ett av kommissionens huvudförslag är att EU ska öka sina ambitioner genom att göra större utsläppsminskningar. De föreslår att utsläppen ska ha minskat med 30 procent räknat från år 1990 till år 2020. Den nuvarande ambitionen är 20 procent. På så sätt menar man att taket för hur många utsläppsrätter som finns i systemet kommer att sänkas och därmed pressa upp priset på utsläppsrätterna. Detta förslag har lanserats tidigare och då stött på motstånd av framförallt Polen. Därför kommer förslaget antagligen att falla även denna gång.

Det som däremot kommer att bli intressant är ett av kommissionens andra förslag. De föreslår att EU permanent ska lyfta ut ett stort antal utsläppsrätter ur systemet. På så sätt hoppas de att efterfrågan på de kvarvarande utsläppsrätterna ska öka och därigenom pressa upp priset. Det är detta förslag som kommer att skapa debatt både i EU och medlemsländerna.

Förslaget har tidigare redan lanserats av Storbritannien, och även då skapat debatt. Bland annat har Moderaterna och Svenskt näringsliv kritiserats för att vara emot det.

Miljö online2

Liknande artiklar