COP: Polen hotar hela konferensen – och vill hålla nästa

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

De senaste två åren har Polen ensamma blockerat EU:s försök att höja klimatmålen bortom 20 %, och fortsätter på den inslagna vägen på COP18.

Polen är de som hårdast blockerar EU:s tankar om att utsläpsmålet i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod över 20 %. Dessutom kräver Polen att de får behålla sitt överskott av utsläppsrätter (AAU) från första perioden, som de vill kunna använda för att släppa ut mer framöver, eller sälja.

Polen ensamma har 800 miljoner ton, men om Polen får som de vill gäller det rimligen för alla 13 miljarder ton som ligger i potten, huvudsakligen hos Ukraina och Ryssland. Då raderas näranog hela klimatnyttan med ett förnyat Kyotoprotokoll ut, och många länder kommer att tveka att skriva under den andra åtagandeperioden. Och levereras inte en Kyoto-fortsättning, så kommer inte utvecklingsländerna att vilja committa sig till det långsiktiga avtalet. Alltså; klimatkonferensen kollapsar.

Samtidigt är Polen just nu enda kandidaten för att hålla COP19. ”Då måste de överge sin nuvarande position och visa att de kan vara konstruktiva och visionära ledare.”, säger Anja Kollmuss från Climate Action Network.

Miljö online2

Liknande artiklar