Forskare dömer ut vargpolitiken – igen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Centerpartiet vill, precis som Supermiljöbloggen tidigare rapporterat, minska antalet vargar i Sverige till bara 180 stycken. Nu får de svidande kritik från två professorer – igen. 

Centerpartiets linje i frågan om vargjakt har många gånger kritiserats för att missgynna vargstammen och hota den biologiska mångfalden. Experter har tidigare sagt att vargstammen bör tredubblas, snarare än att minskas.

Nu kommer nästa salva av kritik. Två professorer dömer idag ut Centerpartiets linje, rapporterar Ekot:

– Ja, jag tycker att det vore direkt olämpligt att göra det i det här läget. Även om individer är inavlade, så har dom genetiskt material som kan vara värdefullt.

– Jag tycker att det vore att äventyra den här populationsens framtid, säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik på zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

 – En hotad population gynnas av en hög numerär. Det är alltid bättre att vara många än att vara få. Och börjar man skjuta av djur, då minskar ju storleken på det här beståndet, säger Nils Ryman, professor i populationsgenetik vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Och vad skulle konsekvenserna kunna bli? 

– Ja, man försämrar ytterligare den genetiska statusen.

Miljö online2

Liknande artiklar