Lena Eks hårda kritik – mot Lena Ek

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

– SVERIGES TUDELADE KLIMATPOLITIK, DEL 1

Miljöminister Lena Ek (C) uppmanar idag EU att skärpa sin klimatpolitik inför klimattoppmötet i Doha, Quatar, som inleds idag. 

I en debattartikel i SvD skriver Lena Ek tillsammans med Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Roger Tiefensee att EU borde höja sitt klimatmål till 2020 – från 20 procents minskning till 30 procent.

För oss är det uppenbart att EU:s klimatåtagande måste ses över innan Europa förlorar initiativet. Om EU ska uppfylla målet att minska utsläppen med 80 till 95 procent till 2050, bör EU:s 2020-mål skärpas till 30 procent.

När miljöministern skriver ”oss” är det lätt att luras att tro att hon talar för regeringen. Längre ner i artikeln blir det tydligt att så inte är fallet:

Centerpartiet vill se ett tydligt svenskt ställningstagande för 30 procent, fritt från krav på motprestationer från andra parter.

Det är alltså Centerpartiet som kräver detta, och kravet är lika tydligt riktat till den svenska regeringen som till övriga EU. Sverige tillhör nämligen de länder som bara kan tänka sig att skärpa EU:s utsläppsmål om det samtidigt urholkas rejält. Denna linje drev man på EU:s miljöministermöte i somras.

Lena Ek har tidigare tvingats acceptera en halvering av Sveriges bidrag till klimatomställningen i fattiga länder, och kommer eventuellt att tvingas acceptera en försäljning av Sveriges överblivna utsläppsrätter. Nu verkar det alltså som om hon inte heller fått med sig regeringen på en skärpning av EU:s utsläppsmål.

Istället för att driva en offensiv klimatlinje på toppmötet i Doha får Lena Ek nöja sig med att skriva debattartiklar – där hon kritiserar sig själv.

Miljö online2

Liknande artiklar