”Nästa klimatrapport kommer chocka världen”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den kommande klimatrapporten kommer att skrämma världens ledare till aktivitet, det tror Yvo de Boer som är FN:s förre chef för klimatförhandlingarna.

”It will scare the wits out of everyone”, säger de Boer till Sidney Morning Herald. IPCC har sedan 90talet med 6 – 7 års mellanrum släppt en ny sammanställning över forskningsläget på klimatfrågan, som brukar ses som den absolut trovärdigaste källan vad gäller klimatforskning. Och varje gång en ny rapport publicerats har läget sett värre ut än i den tidigare upplagan. Nästa rapport kommer att publiceras i slutet av 2013 och början av 2014.  De Boer tror att de nya ännu mer oroande rönen kommer skapa ett politiskt momentum som kan hjälpa oss att äntligen tackla krisen.

Utöver de Boers uttalande om behovet av att agera så skriver Kevin Anderson, som bland annat är klimatådgivare åt den brittiska regeringen att om världen ska ha någon chans att nå tvågradersmålet behöver de rika länderna genomföra utsläppsminskningar de närmaste åren på 10 – 20 % per år, något som ligger långt utöver vad världens länder har lyckats med hittills, eller ens har satt upp som mål. Lyckas vi inte nå en topp för världens växhusgasutsläpp vid 2020 är tvågradersmålet nära nog omöjligt att nå, enligt Anderson, och påminner om att även två grader dessutom verkar få värre konsekvenser än vi förstod för bara några år sedan. Det är med andra ord dags att agera. Nu.

Miljö online2

Liknande artiklar