Nya klimatsprickan mellan Borg och Ek

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Under hösten har sprickan med centerpartiet på ena sidan och moderaterna på andra sidan vuxit sig större och större när det kommer till miljöfrågorna. Nu kan Supermiljöbloggen avslöja ytterligare en slitning, denna gång om EU:s klimatpolitik. 

Centern och moderaterna har varit i luven på varandra flera gånger under hösten. Den kanske största klimatdusten partierna emellan handlade om den halverade klimatfinansieringen till fattiga länder – en dust som nästan fick miljöminister Lena Ek att avgå från sin post.

Nu är partierna återigen oense i klimatpolitiken. Denna gång handlar det om en annan stor klimatsnackis – EU:s utsläppsmarknad. EU-kommissionen har föreslagit ett ingrepp i marknaden som skulle öka priset på att släppa ut. Det handlar om att antingen permanent eller tillfälligt dra bort ett stort antal utsläppsrätter för att öka efterfrågan och pris (eller så som Ek uttrycker det längre ner i texten: att senarelägga auktionering).

Moderaterna har tidigare fått svidande kritik för att motsätta sig förslaget. Nu visar det sig även att man inte är överens internt inom alliansen. I en interpellationsdebatt som genomförs senare idag kommer miljöminister Lena Ek att ta avstånd från moderaternas linje i fråga. Detta enligt hennes manus:

Sara Karlsson hävdar i interpellationen att jag i svar på en tidigare riksdagsfråga (riksdagsfråga 47) sagt att regeringen inte har för avsikt att stödja kommissionens förslag att senarelägga auktioneringen av utsläppsrätter inom handelssystemet. Det stämmer inte. (vår fetmarkering)

Den stora frågan är nu: Är det Lena Ek eller Anders Borg som styr och ställer i klimatpolitiken?

Miljö online2

Liknande artiklar