Skottland helt förnyelsebart till 2020

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I Skottland är politikerna inte rädda för att sätta ambitiösa mål. Alex Salmond, försteministern i Storbritanniens norra del, lovar helt förnyelsebart till 2020 och sätter därmed ett av mest ambitiösa målen i världen.

Redan idag kommer 35 procent av Skottlands energi från förnyelsebara källor. Det att jämföra med siffran för hela världen – 16.4 procent. Efter att ha slagit målen för 2011 med goda marginaler blev det än mer självklart att snabba upp arbetet med att säkra 100 procent förnyelsebart. Till 2015 ska hälften av all energi komma från förnyelsebart och fem år senare ska hela Skottland vara fritt från beroende av fossila bränslen. Det tror försteministern kommer leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 15 procent, vilket skapar en lika stor klimatvinst som att ta bort 3.5 miljoner bilar från vägarna. Redan idag jobbar 11 000 personer inom den förnyelsebara industrin – en siffra Salmond tror kommer öka i och med de ambitiösare klimatmålen.  Skottland med sina dryga fem miljoner invånare har bra förutsättningar för att klara målet tack vare all kust. Till exempel finns en fjärdedel av Europas havsbaserade vindkraft samt 10 procent av dess potentiella vågkraft där, enligt regeringen.    Europas mål om förnyelsebart till 2020 (2010 års siffror)*:  
 1. Norge: 68 % (61)
 2. Sverige: 49 % (48)
 3. Lettland: 40 % (33)
 4. Finland: 38 % (32)
 5. Österrike: 34 % (30)
 6. Portugal: 31 % (25)
 7. Danmark: 30 % (22)
 8. Slovenien: 25 % (20)
 9. Estland: 25 % (24)
 10. Rumänien: 24 % (23)
 11. Frankrike: 23 % (-)
 12. Litauen: 23 % (20)
 13. EU: 20 % (12)
 14. Kina: 20 % (8)
 15. Kroatien: 20 % (15)
 16. Spanien: 20 % (14)
 17. Tyskland: 18 % (11)
 18. Grekland: 18 % (9)
 19. Italien: 17 % (10)
 20. Bulgarien: 16 % (14)
 21. Irland: 16 % (6)
 22. Storbritannien: 15 % (3)
 23. Indien: 15 % (10)
 24. Polen: 15 % (9)
 25. Nederländerna: 14 % (4)
 26. Slovakien: 14 % (10)
 27. Belgien: 13 % (-)
 28. Tjeckien: 13 % (9)
 29. Cypern 13 % (5)
 30. Ungern: 13 % (-)
 31. Luxemburg: 11 % (3)
 32. Mata 10 % (

Miljö online2

Liknande artiklar