WWF och Greenpeace: Ta bort utsläppsrätter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Precis som Supermiljöbloggen tidigare rapporterat har det visat sig svårt att få EU:s utsläppshandelssystem att fungera. Nu vill miljöorganisationerna WWF och Greenpeace göra ingrepp i systemet för att priset på koldioxid ska stiga. 

För låga ambitioner och den ekonomiska krisen har resulterat i att priset på att släppa ut koldioxid sjunkit och sjunkit, vilket får som konsekvens att det inte är lika lönsamt att investera i ny grön teknologi. EU har med andra ord fått ett enormt överskott av utsläppsrätter.

Just nu diskuteras frågan i EU, och den svenska regeringen, med moderaterna i spetsen, har redan fått kritik för en oambitiös inställning. Nu ger sig miljöorganisationerna in i debatten med en färsk rapport.

I rapporten föreslår WWF och Greenpeace att temporärt ta bort en stor mängd utsläppsrätter för att efterfrågan och pris ska kunna öka till en nivå som innebär att det blir mer lönsamt att investera grönt. Detta ska även kombineras med en generell ambitionsökning till 30 procent minskning av utsläppen till år 2020. Och man är samtidigt kritiska till moderaternas ståndpunkt i frågan:

– Vi är förvånade att Moderaterna med ansvarig finansminister inte stöttar en linje som sätter ett högre pris på utsläpp i EU och som kan ge nya skatteintäkter. Regeringen har samtidigt lovat att öka stödet med nya medel till FNs gröna klimatfond under de närmaste åren. Nya statsintäkter borde välkomnas med öppna armar, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

Miljö online2

Liknande artiklar