Årets miljöjournalist: ”Eskil Erlandsson pratar i nattmössan”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Maciej Zaremba, prisad för sin artikelserie om den svenska skogen, berättar för tidningen Land Lantbruk om hur diskussionerna gått sedan hans reportage publicerades i DN.

I början av december utsågs Zaremba till årets miljöjournalist av Miljöjournalisternas förening. Bland annat med motiveringen:

”Genom kritiskt granskande journalistik skapar Zaremba ett insiktsfullt dokument där han belyser den trångsynthet, de motsättningar och bristen på transparens som präglar förvaltningen av en viktig naturresurs och betydande industri.”

När tidningen Land Lantbruk tidigare denna vecka listade vilka 50 personer som under året gjort störst avtryck inom de gröna näringarna i Sverige hamnade Zaremba även här på första plats.

”Satte (…) skogen på mediekartan. Skapade stor debatt om en av de viktigaste basnäringarna, både bland riksdagspolitiker och svenskar i allmänhet.”  

I intervjun med Land Lantbruk berättar Zaremba om hur idén föddes men också vad han först tänkte om det hela: – Från början trodde jag inte att någon skulle bry sig, jag såg inte laddningen.

Land Lantbruks reporter frågar:

Det finns företrädare för skogsbruket som tycker att de inte fick komma till tals i din artikelserie och att den därför var onyanserad. Hur ser du på det? – De som säger så kommer till tals oavbrutet i alla möjliga olika sammanhang. De representeras också av landsbygdsminister Eskil Erlandsson och de har PR-budgetar som är fullt tillräckliga för att få genomslag. Hade de kunnat visa DN att mina artiklar byggde på felaktig fakta hade det fått utrymme i tidningen.

Maciej Zaremba återkommer i intervjun till ansvarig minister.

– Eskil Erlandsson pratar i nattmössan när han orerar om den oinskränkta förfoganderätten till det man äger. Hans eget departement har ju bestämt i detalj hur ägarna skall sköta sin skog. Snacka om inskränkningar i förfoganderätten! Kan man ha regler för vad som får växa, och hur, kan man också ha regler för hur det skall avverkas – nämligen med hänsyn tagen till människa och natur.

Har du ännu inte läst reportaget Skogen vi ärvde? Eller vill du läsa igen?Hela artikelserien hittar du här: Del 1: Sveriges nya miljonprogram Del 2: Lagen är en rökridå Del 3: Motorsågsmassakern. Det finns alternativ, men lagen kräver kalhyggen Del 4: Skogens maffia. Så tog de makten över träden Del 5: Skönheten och odjuren. Så drivs människan ut ur skogen Avslutande artikel: Maciej Zaremba: I rörelsernas Sverige har skogen ingen talan

Miljö online2

Liknande artiklar